Sistem ZuluRanking

Zulujev nov pristop k ocenjevanju sistemov

Večina spletnih strani, ki spremljajo uspešnost sistemov, najbolj uspešne sisteme prikaže pri vrhu. Vendar to običajno ne upošteva, kako izvedljiva je takšna uspešnost v resničnosti. Na primer, kadar sistem odpira vse več trgovanj, ne da bi najprej zaprl prejšnja, potrebuje vaš račun veliko razpoložljivega kritja (sredstev), zato da lahko odpre nove pozicije, ko le-te prihajajo.

V resničnosti pa vaš račun morda ne more odpreti toliko pozicij naenkrat zaradi zahtev po kritju.

Naš zaščiteni sistem ZuluRank poleg številnih drugih dejavnikov upošteva dejavnike, kot so:

  • zrelost (kako dolgo sistem deluje)
  • izpostavljenost (koliko pozicij je morda odprtih naenkrat) in
  • skupni padec (koliko nihanj od najvišje do najnižje vrednosti je sistem doživel)

in zato omogoča preprost pregled sistemov, ki so uspešne in izvedljive strategije trgovanja.

Opomba: rezultati sistema ZuluRank so v celoti računalniško generirani. Na podlagi tega so sistemi razvrščeni brez ozira na človeške vidike in strateške preference, torej lahko vedno izbirate izmed številnih sistemov, ki ustrezajo večini slogov trgovanja.

ZuluTrade bomo neprestano izboljševali, tako da bomo dodajali vedno več sistemov, izpopolnjevali fine podrobnosti tehnologije in storitve omogočali trgovalcem po vsem svetu.

ZuluTrade Europe

Dodatno je za sledilce iz EU na voljo le 1000 najboljših trgovcev, ki uporabljajo zgolj najbolj trdne in konsistentne strategije trgovanja. Zato morajo izpolnjevati naslednje parametre:

  • Minimalni čas trgovanja mora biti najmanj 8 tednov
  • Največji padec ne sme preseči 30 % njihovega celotnega dobička
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Kot lahko vidite ZuluRank uporablja poseben nabor parametrov za ocenjevanje trgovcev - zato je lahko vaš najboljši trgovec drug, kot je najboljši trgovec s strani ZuluRank; glede na vaš slog trgovanja, potrebe, obseg sprejetega tveganja itd., lahko sami postavite prioritete drugim dejavnikom/lastnostim.

Na primer, račun sledilca z majhnim obsegom trgovanja lahko predstavlja veliko varnejšo strategijo z majhnim donosom, medtem, ko račun s strategijo veliko večjega donosa običajno predstavlja tudi višje tveganje za izgubo.

Zato ZuluRank izpostavlja skupek zgoraj navedenih dejavnikov trgovanja in ni nujno edina možna razvrstitev - upoštevajoč navedeno dejstvo vas pozivamo, da uporabite in si razlagate ZuluRank le skladno s svojimi zahtevami in pričakovanji!