Podrobnosti ZuluGuard™

Kaj je ZuluGuard™?

Je povsem enostavno – Pri trgovanju ZuluTrade, je ZuluGuard™ vaša varovalna mreža!

Zaradi nenehnega nadziranja vašega računa, služi varovanju vašega dobička in zmanjševanju potencialnih izgub! *

Zakaj rabim varovalno mrežo?

Čeprav večina trgovalcev tipično ne zagotavlja stalnih in dobičkonosnih strategij, včasih celo pri najboljših pride do težav! V tem primeru vam želimo zagotoviti zaščito vaših realiziranih dobičkov in minimalizacijo potencialnih izgub – ZuluGuard™ vam nudi ravno to.

ZuluGuard™ bo samodejno spremljal vaš račun in učinkovitost trgovanja vsakega trgovalca, vsako sekundo, tudi, ko niste povezani v omrežje! Če ZuluTrade zazna bistvene spremembe glede učinkovitosti trgovanja določenega trgovalca, se bo aktiviral in zavaroval vaš račun.

Vse kar morate storiti je to, da, preden se vklopi ZuluGuard™, nastavite raven tveganja, točne parametre izpostavljenosti, ki jo želite dovoliti na svojem računu!

Kako deluje ZuluGuard™?

ZuluGuard™ spremlja 3 različne vidike trgovanja trgovalca v vašem računu, na nivojih, ki ste jih nastavili!

Če ste npr. nastavili zaščito kapitala na 500 $, se bo v primeru, da bo trgovalec izgubil 500 $, aktiviral ZuluGuard™. Upoštevajte, da imajo lahko izgubo tudi trgovalci, ki imajo sicer dobiček. Zato v primeru, da trgovalec zapre trgovanja, ki imajo PnL 2.000 $ na vašem računu in ima njegovo naslednje trgovanje plavajočo izgubo -500 $, se bo aktiviral ZuluGuard™, pri čemer bo zavarovan dobiček 1.500 $! Zato je vaš dobiček vedno pod nadzorom in zavarovan!

  • ZuluGuard ciljni dobiček

   Preprosto sporočite ZuluGuard denarno vrednost, ki jo želite zavarovati! Ko je dosežen ta dobiček, se bo ZuluGuard ™ aktiviral!

   Na primer: Nastavite ZuluGuard zaščito kapitala na 1.500 $ in ustvarite 800 $ dobička. Če ima trgovec subjekt skupni PnL (skupni PnL = realizirani + plavajoči), ki doseže ciljni dobiček, se bo aktiviral ZuluGuard, zaprl vse posle in onemogočil trgovca ter zavaroval vaš dobiček v višini 800 $. Opomba: Trgovca boste lahko kadarkoli ponovno omogočili, s ponastavitvijo ZuluGuard v vašem računu.

  • Zaščita kapitala

   Enostavno sporočite ZuluGuard™ koliko izgube si lahko privoščite od trgovalca – ob tej vrednosti se sproži ZuluGuard™!

  • Obvestilo o zaščiti kapitala

   Bodite obveščeni, ko bo vaš uporabljeni kapital (realiziran plus plavajoči PnL) dosegel določen odstotek zneska zaščite kapitala, ki ste jo nastavili za določenega trgovca.

   Primer: ZuluGuard zaščito kapitala ste nastavili na 1.500 $ možnost obveščanja pa na 50 %. Če uporabljen kapital vašega trgovca doseže 50 % (- 750 $) zneska zaščite kapitala ki ste jo nastavili (1.500 $), boste prejeli elektronsko sporočilo v katerem vas pozivamo k pozornemu spremljanju dogajanj ana vašem računu in nastavitev ZuluGuard za tega trgovca.

  Podrobnosti o splošni zaščiti, si lahko ogledate tukaj.

Kako torej ZuluGuard™ varuje moj račun?

Ko ZuluGuard™ zazna prekoračitev dovoljenih trgovanj, se aktivira glede na vaše zahteve. ZuluGuard™ nastavite, da stori kar želite in kadar želite.

 • Zapri vsa trgovanja trgovalca

  ZuluGuard™ zapre vsa trenutno odprta trgovanja trgovalca v vašem računu.

 • Onemogoči trgovalca

  ZuluGuard™ onemogoči trgovalcu odpiranje novih trgovanj v vašem računu.

Videti je uporabno! Kako naj nastavim ZuluGuard™?

Namestitev ZuluGuard™ je zelo enostavna!

ZuluGuard™ lahko omogočite in nastavite bodisi preko Nadzorne plošče ali preko zavihka Nastavitve.

Enostavno kliknite na ščit in preverite/spremenite nastavitve ZuluGuard™ za vsako od vaših trgovanj.

Ščit ZuluGuard™, ki je sive barve, pomeni, da niste nastavili še nobene zaščite za tega trgovalca. Oranžni ščit ZuluGuard™ prikazuje, da je vaš račun zaščiten z ZuluGuard™!

* Pomembne omejitve odgovornosti: V občutljivih ali hitro razvijajočih se tržnih razmerah, bodo signali za zapiranje ZuluGuard odzvali na prevladujočo tržno ceno, ki je lahko povsem drugačna od želene cene. Zato lahko pride do precejšnje izgube, saj ZuluGuard vedno ne zagotavlja želene zaščite.