Nazadnje posodobljeno

Zaradi razlogov, na katere ZuluTrade ne more vplivati, uspešna posredovanja v vsakem posameznem primeru niso mogoča. Vsekakor pa je ZuluTrade, v duhu nenehnega izboljševanja uporabniške izkušnje in izgradnje vse uspešnejšega trgovanja, dodal funkcijo Spremljaj moj račun.

Ta funkcija deluje v naslednjih primerih

Prim. 1 - Ponudnik trgovalnih signalov zapre neizvršen signal, in tako zapre trgovanje na vašem računu.

 1. Trgovanje na vašem računu in na računu vašega ponudnika signalov je odprto
 2. Ponudnik signalov je uspešno poslal signal zapiranja
 3. Ukaz Zapri signal ne zapre trgovanja na vašem računu
 4. Funkcija Spremljaj moj račun poskuša zapreti trgovanje

Razlaga zapiranja trgovanja

Ker se je vaš ponudnik signalov odločil za zapiranje trgovanja, da bi zaščitil vaš račun, bo ZuluTrade poskušal zapreti trgovanje hkrati s ponudnikom, saj bo to ustvarilo enak rezultat z minimalnim odstopanjem.

Pogosti vzroki

Tehnična napaka, vprašanja glede povezljivosti

Prim. 2 - Trgovanje ni zaprto s funkcijo Ustavitev/Omejitev z zadetkom, ko je Ustavitev/Omejitev postavljena na 0 na vašem računu

 1. Trgovanje na vašem računu in na računu vašega ponudnika signalov je odprto
 2. Trgovanje se je zaprlo pri vašem ponudniku signalov z ukazom Stop/Omejitev
 3. Trgovanje na vašem računu ostaja odprto, saj ni nastavlejne vrednosti za Stop/Omejitev, oziroma je vrednost Stop/Omejitev nastavljena na nič
 4. Funkcija Spremljaj moj račun poskuša zapreti trgovanje

Razlaga zapiranja trgovanja

Če bi ponudnik signalov nastavil vrednost Stop/Omejitev za trgovanje in se je slednje končalo s Stop/Omejitev, ta vrednost pa v vašem računu ni bila nastavljena, se to lahko prikaže kot tehnična napaka ali težava pri povezljivosti. Zaradi zaščite vašega računa bo ZuluTrade poskušal zapreti trgovanje hkrati s ponudnikom, saj bo to ustvarilo enak rezultat z minimalnim odstopanjem.

Pogosti vzroki

Tehnična napaka, vprašanja glede povezljivosti

Prim. 3 - Trgovanje ni zaprto z Ustavitev/Omejitev, čeprav so Ustavitev/Omejitev vrednosti na vašem računu enake ponudniku trgovalnih signalov

 1. Trgovanje na vašem računu in na računu vašega ponudnika signalov je odprto
 2. Trgovanje se je zaprlo pri vašem ponudniku signalov z ukazom Stop/Omejitev
 3. Trgovanje na vašem računu še vedno ostaja odprto, čeprav imate nastavljene iste vrednosti za Stop/Omejitev, kot jih ima ponudnik signalov
 4. Funkcija Spremljaj moj račun poskuša zapreti trgovanje

Razlaga zapiranja trgovanja

Ker je trgovanje zaprto le pri ponudniku signalov z ukazom Stop/Omejitev, ne pa na vašem računu, kljub temu, da sta ukaza Stop/Omejitev enaka, bo ZuluTrade poskušal zapreti trgovino hkrati s ponudnikom signalov, saj bo to povzročilo enak rezultat z minimalnim drsenjem.

Pogosti vzroki

Različne stopnje, ki jih nudita posrednik in posrednik ponudnik asignalov - zato je bila vrednost Stop/Omejitev dodežena le na enem računu, ne pa na obeh

Prim. 4 - Posodobitev zaustavitve/omejitve je, zaradi bližine tržne cene, zavrnil vaš posrednik

 1. Trgovanje na vašem računu in na računu vašega ponudnika signalov je odprto
 2. Ponudnik signalov je uspešno posodobil vrednosti Stop/Omejitev
 3. Vaš posrednik zavrača posodobitev zaradi bližine trenutne vrednosti na trgu
 4. Funkcija Spremljaj moj račun poskuša zapreti trgovanje

Razlaga zapiranja trgovanja

Vrednost zaustavitev/omejitev je posodobil ponudnik signalov, vaš posrednik pa jo je zavrnil, bo ZuluTrade poskusil zapreti to trgovanje, upoštevajoč, da je trenutna stopnja vašega posrednika znotraj 10 pipov zavrnjene posodobitve zaustavitev/omejitev, kajti to bo privedlo do enakega rezultata z minimalnim odstopanjem kot bi bilo pri zaprtju s funkcijo zaustavitev/omejitev.

Pogosti vzroki

Bližina tržne vrednosti, kakršno je predvidel vaš posrednik

Prim. 5 - Ponudnik trgovalnih signalov odpove čakajoče naročilo, ki je že odprto na vašem računu

 1. Ponudnik signalov je na vašem računu odprl čakajoče naročilo
 2. Čakajoče naročilo je odprto na trgu le na vašem računu, ne pa tudi na računu vašega ponudnika signalov
 3. Ponudnik signalov se je odločil preklicati čakajoče naročilo na svojem računu
 4. Funkcija Spremljaj moj račun poskuša zapreti trgovanje

Razlaga zapiranja trgovanja

Če ponudnik signalov prekliče čakajoče naročilo, nanj ne bo imel več nobenega vpliva, saj se slednje izvrši kot trgovanje na vašem računu. Zato bo ZuluTrade poskušal zapreti trgovanje in s trga umaknil trgovanje, ki ga ponudnik trgovanja ne more spremljati.

Pogosti vzroki

Različne posredniške stopnje

Prim. 6 - Čakajoče naročilo je na trgu odprto ali zaprto na računu ponudnika trgovalnih signalov, ni pa odprto na trgu na vašem računu

 1. Ponudnik signalov je na vašem računu odprl čakajoče naročilo
 2. Čakajoče naročilo je odprto na tržnem računu ponudnika trgovalnih signalov, na vašem računu pa ne
 3. Trgovanje se na računu vašega ponudnika trgovalnih signalov zapre s funkcijo Ustavitev/Omejitev
 4. Naročilo še vedno čaka na vašem računu
 5. Funkcija spremljaj moj račun prekliče čakajoče naročilo

Razlogi za odpoved čakajočega naročila

Če čakajoče naročilo ponudnika trgovalnih signalov odpre trgovanje in ga nato zapre s funkcijo Ustavitev/Omejitev, ponudnik trgovalnih signalov ne bo imel več nadzora nad čakajočim naročilom na vašem računu Iz tega razloga namerava ZuluTrade odpovedati čakajoče naročilo v izogib temu, da bi bilo odprto na trgu, izpostavljeno in odstranjeno s strani ponudnika trgovalnih signalov.

Pogosti vzroki

Različne posredniške stopnje