Forex Traders Lists

Mesto na lestvici Trgovalec Pipi Pipi Trgovanja ROI Letno Povp. pipov Dobiček
(v %)
Maks. padec
(v %)
Tedni Pridruženi člani { Ranking Index } { Provider Name }
{ Strategy Description }
{ ProfitPips } { ProfitPipsInTimeFrame } { Trades } { ROI } { AveragePipsPerTrade } { WinningTradesPercent } { MaxDrawDownPercent } { MaxDrawDownPips } { TradingWeeks } { Followers } Količina sledenja Dobiček sledilcev trgovalnega računa
{ Broker }
{ AmountFollowing } { PNLFollowing }