Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Kako deluje zaščita kapitala

ZuluGuard™ je visoko napreden sistem zaščite, ki spremlja vzorce neželenega vedenja trgovalca, ki mu sledite in vam omogoča izbiro dejanj za zaščito vašega vloženega kapitala.

Do neželenega vedenja trgovalca pride, ko se zniža uspešnost njegovega trgovanja in to vpliva na PnL vašega računa.

Zato ZuluGuard™ stalno spremlja uspešnost trgovanja izbranega trgovalca ter ščiti vaša sredstva v smislu varovanja dobičkov ter omejevanja izgub pri nastavljenih vrednostih osnovne valute vašega računa.

Zato v trenutku, ko izgube presežejo vnaprej nastavljeno vrednost, ZuluGuard™ začne varovati vaš račun. Upoštevajte, da ZuluGuard™ spremlja tako realizirana, kot tudi nerealizirana trgovanja, upoštevajoč odprta trgovanja. To pomeni, da je trgovalec lahko le uspešen, ZuluGuard™ pa se aktivira ob zmanjšanju dobička! *

Primer

Spodaj je podrobno prikazan primer z nastavljeno zaščito kapitala pri vrednosti 1.000 $ in enim odprtem trgovanjem.

Trgovanje # Maks. DD ($), ko je trgovanje odprto Končni PnL ($) trgovanja Akumulirani PnL ($) trgovalca v vašem računu Zaščita kapitala ZuluGuard™ Kritična vrednost (končna) PnL tega trgovalca ob aktivaciji ZuluGuard™!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Ker je pri trgovanju #5 prišlo do izgube -1.000 $ (-700 $ od končnega PnL trgovanja #4 in -300 $ pri plavajočem trgovanju #5), zaščito kapitala pa imate nastavljeno na 1.000 $, zato bo ZuluGuard™ ukrepal!

Končni PnL bo izključil trgovalca zaradi predhodno nastavljene kritične vrednosti (končna) PnL pri vrednosti 1.700 $

Opombe

  1. Kritična vrednost (končna) PnL predstavlja končno monetarno vrednost (PnL) pri kateri boste iz računa izključili tega trgovalca, upoštevajoč, da bo ZuluGuard™ ukrepal tudi v prihodnje
  2. Če združujete končne PnL trgovanj #1 in #4, to prekorači zaščito kapitala pri vrednosti 1.000. Zato, ker se je med tema trgovanjema ustvaril dobiček, izgube pri tem trgovalcu na tej točki niso presegle 1.000
  3. Predpostavljamo, da ste izbrali ZuluGuard™ dejanje "Zapri vsa trgovalčeva trgovanja"

ZuluGuard™ bo zaznal poslabšanje uspešnosti trgovanja izbranega trgovalca na točki, kjer izguba doseže vnaprej nastavljeno vrednost in zaščiti vaš račun pred dodatno izgubo.

Spreminjanje zaščite trgovanja

Upoštevajte, da ZuluGuard™ temelji na uspešnosti trgovanja izbranega trgovalca od trenutka, ko ste zanj omogočili zaščito kapitala. Zaščito kapitala lahko kadarkoli ponastavite in dovolite višjo ali nižjo vrednost izpostavljenost posameznega trgovalca glede na vaše vrednotenje uspešnosti njegovega trgovanja.

Če nastavite vrednost na 0, bo to onemogočilo to funkcijo.

* Pomembne omejitve odgovornosti: V občutljivih ali hitro razvijajočih se tržnih razmerah, bodo signali za zapiranje ZuluGuard odzvali na prevladujočo tržno ceno, ki je lahko povsem drugačna od želene cene. Zato lahko pride do precejšnje izgube, saj ZuluGuard vedno ne zagotavlja želene zaščite.